Cada estiu, durant el mes de juliol, el Rodal organitza colònies de vacances per a infants i joves de 6 a 16 anys. 

L’animació de colònies i estades pedagògiques constitueix un dels projectes principals de la nostra associació. A través d’aquesta iniciativa, desitgem contribuir al desenvolupament local i territorial, i alhora, promoure una educació en valors complementària a la missió de l’escola i al rol de les famílies.

En acord amb l’objectiu fonamental de l’associació, totes les activitats proposades se desenvolupen en català. Sabent que el món del lleure és un espai privilegiat per viure la iniciació al català d’una manera lúdica i agradable. 

Privilegiem la pedagogia activa (aprendre fent) al mateix temps que estructurem les propostes pedagògiques a través de projectes.

Finalment, volem crear una dinàmica de continuïtat en el si del col·lectiu, és a dir, donar una perspectiva d’evolució personal a llarg termini, als individus que en formen part.

Durant les colònies, la mainada té l’oportunitat de fer tot tipus d’activitats: jocs col·laboratius, recerques, activitats manuals, dinàmiques, excursions, activitats esportives… Totes aquestes activitats estan lligades per un eix conductor que anomenem l’imaginari

A més a més, la mainada participa activament de la vida quotidiana. Fomentem una dinàmica col·laborativa entre tots els infants i els instem a participar a les tasques quotidianes per mantenir els espais de vida en bon estat.

Per saber-ne un xic més, podeu consultar el projecte educatiu de les colònies.

Dossier d'inscripció COLÒNIES

Recapitulatiu, fitxa d'inscripció, fitxa sanitària, full d'adhesió

Dossier d'inscripció CAMPAMENTS

Recapitulatiu, fitxa d'inscripció, fitxa sanitària, full d'adhesió