PRESENTACIÓ

El Rodal és una associació sense ànim de lucre dedicada a l’educació no formal a Catalunya Nord. L’entitat té com a objectiu principal la normalització i la difusió de la llengua catalana a través de diverses activitats culturals i de lleure.

El “rodal”, en rossellonès, significa “lloc” o “indret”. L’associació pren aquest nom amb l’afany d’esdevenir un espai de trobada per tota la població.

El color que nos identifica és el grenat, mineral característic del territori.

La idea d’aquest projecte neix per oferir nous espais de vida en llengua catalana. L’entitat té la voluntat d’ampliar l’oferta actualment proposada pel sistema educatiu i el teixit associatiu local; i alhora, fomentar una dinàmica de participació i transformació social en el si de la comunitat.

La llarga experiència tant en el món associatiu i cultural nord-català com en el món del lleure de Catalunya Sud, nos anima a proposar un nou model d’educació no formal i d’educació en el lleure adaptat a les necessitats del territori.

La societat nord-catalana coneix una baixa constant de l’ús del català des de mitjans del segle XX, afectant inevitablement el grau de coneixement d’aqueixa llengua per part de la població local.

Des dels anys 1980 s’ha iniciat un procés de recuperació lingüística oferint la possibilitat a la mainada d’aprendre el català a les escoles associatives i públiques. Malgrat tot, avui en dia, menys del 20% de tot l’alumnat de Catalunya Nord té accés a l’ensenyament del català o en català.

Els beneficis de l’ensenyament del català són inqüestionables pel que fa a la millora de les competències lingüístiques de la població i sobretot per les noves generacions.

No obstant, l’oferta d’activitats en català fora del món estrictament escolar és extremadament limitada, i així, l’ús de la llengua catalana segueix baixant.

Per altra banda, hi ha una gran majoria de la població que és favorable i demana una política lingüística per la recuperació de la llengua, en l’àmbit de l’escolarització i en l’espai públic.

PROJECTE ASSOCIATIU

Els nostres objectius

El Rodal és un projecte d’espai de trobada, de lleure i d’activitats culturals per a totes les generacions on la llengua vehicular és el català, donant-li un estatut que permeti normalitzar i facilitar el seu ús.

Tanmateix, El Rodal és també una entitat que vol treballar per a transformar la societat nord-catalana a llarg termini.

S’iniciarà un treball en col·laboració amb les altres entitats del territori per a consolidar el teixit associatiu i permetre les relacions entre els socis de diferents entitats.

Se treballarà des del respecte del medi ambient i de l’entorn, buscant sempre una manera sostenible d’encaminar els diferents projectes.

Se valorarà el patrimoni cultural, donant a conèixer les especificitats locals que són la riquesa del nostre territori.

S’impulsarà la creació d’oportunitats laborals per permetre la continuïtat i el creixement del projecte

Se definirà com una entitat oberta i inclusiva, facilitant l’accés a tothom que ho desitgi.

Se duran a terme activitats d’educació en valors, com el respecte, la solidaritat…

Se fomentarà la participació activa i la interacció de tots els socis i simpatitzants, pel desenvolupament dels diferents projectes de l’associació.

Se promourà la renovació, actualització i innovació constant en totes les propostes fetes en el si de l’associació

Els nostres valors

Un espai de participació activa on tots els membres puguin opinar, valorar i decidir, creant espais de debat i de reflexió, sempre amb l’objectiu de fer avançar el projecte.

Un punt de trobada obert i acollidor, de cara a totes les persones que desitgin prendre part a la vida de l’entitat, d’una manera o d’una altra.

Un indret que vetlli per la igualtat d’oportunitats i d’accés de totes les persones.

Una entitat estretament vinculada amb el seu entorn immediat promovent uns valors cívics i ecològics que permetin establir una relació respectuosa amb el medi ambient.

Un lloc per oferir i fomentar la possibilitat d’implicar-se en el món associatiu, des d’una perspectiva activa i ciutadana.


COL·LABORADORS